דירה בראשון לציון מכונס נכסים
יום שישי, 15.10.21, 10:00 (שעון ישראל)

- הצעות בכתב יש למסור במשרדו של הח"מ עד ליום 15/10/2021

על גבי טופס הצעה בלתי חוזרת לרכישת הנכס, בצירוף נוסח הסכם המכר שיימסר למציעים,

כשטופס ההצעה וטיוטת הסכם חתומים ע"י המציע ובצירוף המחאה בנקאית

לפקודת עו"ד יעקב כהן, בשיעור של 10% מגובה ההצעה.

ההמחאה תחולט במקרה שמציע שהצעתו התקבלה, יחזור בו מהצעתו.
- את נוסח הסכם המכר וטופס ההצעה הבלתי חוזרת לרכישת הנכס
ניתן לקבל אצל עו"ד שי גולדנברג ו/או עו"ד חן בלומנקרנץ,
דרך אחת משתי כתובת המייל שלהלן:
shay@sgo-law.co.il
chen@sgo-law.co.il

- את הנכס ניתן יהיה לראות לאחר יצירת קשר עם משרדו של הח"מ
ובתיאום מראש, באמצעות עו"ד שי גולדנברד או עו"ד חן בלומנקרנץ,
בטלפון 03-5081081 או באחת מכתובת המייל.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שי גולדנברג מיעקב כהן | משרד עורכי דין בטלפון 03-5081081

דירת גג, ראשון לציון, רחוב עולי הגרדום 71

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירת גג
ישוב ראשון לציון
כתובת רחוב עולי הגרדום 71
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 15.10.21, 10:00
גוש 3926
חלקה 1171
תת חלקה 14

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא