נכס מקרקעין בחולון מעיזבון
7.10.21

- הצעות לרכישת הנכס המצוי במשרדו של הח"מ
יש להגיש עד ליום 07/10/2021 בשעה 17:00
ואליהן יש לצרף שיק בנקאי ו/או ערבות בנקאית בשיעור 10%
מגובה ההצעה לפקודת הח"מ.
- מועדי ביקור בנכס יתקיימו באופן מרוכז בתיאום מראש עם משרדו של הח"מ
- המציע שיזכה יחתום על הסכם מכר עפ"י נוסח המצוי במשרדו של הח"מ
לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אביב טסה מאביב טסה | משרד עורכי דין בטלפון 03-612-1313

נכס מקרקעין, חולון, רחוב הגאונים 11

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס נכס מקרקעין
ישוב חולון
כתובת רחוב הגאונים 11
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 7.10.21, 17:00
גוש 7126
חלקה 110
מגרש 278 ב'
גודל 307 מ"ר
הערות מגרש בשטח של 307 מ"ר
ובו מבנה מסחרי בשטח 115.23 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא