התמחרות אינטרנטית - נכס ברחובות מכונס נכסים
13.10.21

מועדי הביקור בנכס הינם כדלהלן:
א. ביום 30.9.21, בין השעות 19:00-11:00.
ב. ביום 5.10.21, בין השעות 17:00-18:00.

המינימום להגשת הצעה יעמוד על הסך של 7,500,000 ₪.

מועד אחרון להגשת הצעות הינו : 10.10.21.
יש לשלוח שיק בנקאי למשרד הכונס בסך של 10% מגובה ההצעה.

התמחרות אינטרנטית תתקיים ביום 13.10.21 שעה 13:00.

מצורף הסכם המכר אשר הקונה יתבקש לחתום עליו.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ורד כהן ממשרד עורכי דין - אבי נימצוביץ בטלפון 03-5761327

2 בתי מגורים צמודי קרקע במבנה דו משפחתי, רחובות, רחוב האימהות מספר 7 ו-9

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס 2 בתי מגורים צמודי קרקע במבנה דו משפחתי
ישוב רחובות
כתובת רחוב האימהות מספר 7 ו-9
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 10.10.21
גוש 3701
חלקה 545
גודל 750 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא