בניין בתל אביב ממנהל עיזבון
14.10.21

- המציע יידרש לחתום על טופס הצעה המוצע במשרדי הח"מ,

בו ימלא את פרטי הצעתו ויאשר כי יסכים לחתום על חוזה מכר שדוגמתו תוצג לו.

ניתן לקבל פרטים נוספים וכן העתק טופס ההצעה וההסכם

בפניה למייל: david-p@inter.net.il  ו/או בפקס לח"מ

- לתיאום ביקור יש לצור קשר עם הח"מ.

- המועד להגשת ההצעות לח"מ הינו 14/10/2021.

המועד עשוי להשתנות ו/או להידחות וכן יתכן שיקבע מועד/ים נוספ/ים לאחר מכן,

הכל לפי שק"ד הח"מ.

- פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הח"מ, לא ישולם תיווך.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד דוד פולק מדוד פולק, עורך דין בטלפון 052-2640135

בניין מגורים בן 3 דירות, תל אביב, רחוב כרמי 21

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: לפרטים נוספים

סוג נכס בניין מגורים בן 3 דירות
ישוב תל אביב
כתובת רחוב כרמי 21
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 14.10.21, 13:00
גוש 6979
חלקה חלק מחלקה 5 (30/6532 חלקים)

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא