מגרש לבניה בבית ג'ן מנאמן
17.10.21

- כל המעוניין להציע הצעה לרכישת הזכויות במקרקעין,

מוזמן בזה להגיש לח"מ,

עד ליום 17/10/2021 שעה 12:00

- הצעה בכתב לרכישת הזכויות לפי חוזה מכר וטופס הצעה
שניתן לקבלם אצל הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית
לטובת כונס הנכסים הרשמי ע"ס 10% מסכום ההצעה.
המחאה זו תחולט במידה והמציע /זוכה יחזור בו מהצעתו.
- לקבלת פרטים, טופס הצעה ונוסח חוזה מכר,
נא לפנות למשרדו של הח"מ בשדרות פלי"פ 16 חיפה
בטלפון 04-8677567
פקס: 04-8672990
או באמצעות מייל lawnesh@zahav.net.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל נפתלי נשר, עו"ד מנפתלי נשר | משרד עורכי דין בטלפון 04-8677567

מגרש לבניה, בית ג'ן

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס מגרש לבניה
ישוב בית ג'ן
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 17.10.21, 12:00
גוש 19501
חלקה 30
מגרש 30/2
גודל 614 מ"ר
הערות המכירה היא של 2945/23540
מזכויות הבעלות בחלקה בגודל
5885 מ"ר
מגרש ריק לבניה
בשטח 614 מ"ר נטו
עפ"י תוכנית חלוקה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא