דירה בטבריה מעיזבון
17.10.21

- פרטים על הנכס, תנאי רכישה וכן מידע נוסף ניתן לקבל במשרד הח"מ,
מנהלת העיזבון, עו"ד מאיה הר ציון אטיאס
- הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב וזאת
לא יאוחר מיום 17/10/2021 במשרד הח"מ מנהלת העיזבון,
עו"ד מאיה הר ציון איטאס, על גבי טופס שאת נוסחו ניתן לקבל במשרדי הח"מ,
בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מסכום הצעה,
ערוכה לפקודת הח"מ, מנהלת העיזבון, עו"ד מאיה הר ציון אטיאס.
- ביקור בנכס למעונינים, ייערך בתיאום מראש עם משרד מנהלת העיזבון
לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מאיה הרציון אטיאס, עו"ד ממאיה הר ציון -אטיאס | עורכת דין ומגשרת בטלפון 04-8215545

דירת צמודת קרקע, טבריה, רחוב טולידנו 85/1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירת צמודת קרקע
ישוב טבריה
כתובת רחוב טולידנו 85/1
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 17.10.21, 11:00
גוש 15030
חלקה 71
תת חלקה 1
הערות חלק ממבנה מגורים
בן 4 דירות משפחתיות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא