דירה בבת ים מכונס נכסים
20.10.21

- הצעות (בנוסח אותן ניתן לקבל במשרד הח"מ)

יש להגיש בכתב לאחד ממשרדי הח"מ עד ליום 20/10/2021

על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי /ערבות בנקאית (להלן: "הערבות")

לפקודת עו"ד יאיר שיבר ועו"ד שקלרז תירוש,

בסכום השווה בשקלים ל - 10% מגובה ההצעה.

- ביקור בנכס ניתן לתאם עם משרדי הח"מ,
לא ישולמו דמי תיוך ע"י כונסי הנכסים
הצעות בצירוף הערבות כמצוין לעיל יש להגיש למשרדי הח"מ:
- דנה תירוש אליהו, עו"ד
מנחם בגים 7 רמת גן
טלפון: 03-7171611
מייל: liat@ish-law.co.il
- ד"ר יאיר שיבר , עו"ד
רחוב מנחם בגים 156 תל אביב
טלפון: 03-7173939
מייל: adi@shiber.co.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שנאל דורזיה, עו"ד משיבר ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-7173939

דירה, בת ים, רחוב מסריק 22

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב בת ים
כתובת רחוב מסריק 22
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 20.10.21, 10:00
גוש 7142
חלקה 60
תת חלקה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא