בית באילת מכונס נכסים
18.10.21

- הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב

עד ליום 18/10/2021 בשעה 12:00

במשרדי כונסי הנכסים - עוד רחל שחר או במשרד עו"ד אולג סלבוטסקי,

הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה,

ולחילפין - ערבות בנקאית אוטונומית שתוקפה 90 יום ממועד הגשת ההצעה.

הצעת המציע תהיה בלתי חוזרת .

המחאה הבנקאית ו/או הערבות הבנקאית יוחזר למציע שהצעתו לא נתקבלה.

-בדבר פרטים ותיאום ביקור במקום, נא לפנות

לעורכת הדין רחל שחר או לעורך הדין אולג סלבוטסקי הח"מ :

- רחל שחר, עו"ד

מרחוב יפה 64, קרית אונו

טלפון: 03-6359634

- אולג סלבוטסקי, עו"ד

דרך מנחם בגין 74, תל אביב

טלפון: 054-5830442

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רחל שחר, עו"ד מרחל שחר | משרד עורכי דין בטלפון 03-6359634

בית מגורים בן 2 קומות, אילת, רחוב שדרות יעלים 319/1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית מגורים בן 2 קומות
ישוב אילת
כתובת רחוב שדרות יעלים 319/1
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 18.10.21, 12:00
גוש 400010
חלקה 64
תת חלקה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא