דירה בחיפה מכונס נכסים
21.10.21

- הצעות בצרוף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ, על סך השווה

ל-10% מסכום ההצעה יש למסור במשרדו של

הח"מ עד ליום 21/10/2021

- ההמחאה תחולט כפיצוי מוסכם במקרה ומציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו.
- לפרטים נוספים אודות הדירה ותיאום ביקור בדירה,
נא להתקשר למשרד הח"מ.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל חי שורץ, עו"ד מחי שורץ | משרד עורכי דין בטלפון 04-8642565

דירה, חיפה, רחוב דוד המלך 11 כניסה ב'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב חיפה
כתובת רחוב דוד המלך 11 כניסה ב'
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 21.10.21, 10:00
גוש 10743
חלקה 104
תת חלקה 6
קומה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא