דירה באבטין מנאמן לנכסי החייב
יום שני, 25.10.21, 16:00 (שעון ישראל)

- את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש

בכתב למשרדו של הח"מ עד לא יאוחר

ביום 25/10/2021 ב 16:00 כשהן נקובות בשקלים חדשים.

- הזוכה יידרש לחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרד הח"מ
פרטים נוספים אודות הנכס והעתק מחוות דעת שמאי (ללא סכום),
- ניתן לקבל בפנייה לגבי שיר ורשבסקי ממשרד הח"מ במייל:

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שיר ורשבסקי ממנור נחמיאס | משרד עורכי דין בטלפון 072-2500027

דירה, אבטין

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב אבטין
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 25.10.21, 16:00
גוש 12380
חלקה 56
קומה 4 מתוך 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא