בניין בירושלים מכונס נכסים
21.10.21

- כל המעוניין להשתתף בהליך,

יגיש במסירה אישית הצעת רכישת שהיא חתומה אליה יצורף נוסח הסכם מכר,

בצירוף שיק בנקאי לפקודת כונס הנכסים - עו"ד אמיר פלמר

בסך השווה ל-10% מסכום התמורה כולל מע"מ,

למשרדו של כונס הנכסים בכתובת הח"מ

וזאת עד ליום 21/10/2021 בשעה 16:00
- ניתן לקבל תיק למציע לרבות הסכם מכר וטופס הצעה,
החל מיום 05/10/2021 באמצעות פניה לעוה"ד אביתר קרמק
ממשרדו של הח"מ:
בטלפון 03-3730630

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אביתר קרמר מאמיר פלמר ושות' | עורכי דין בטלפון 03-3730630

בניין עם יחידות מסחר ומגורים, ירושלים, רחוב דוד ילין 33-31

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בניין עם יחידות מסחר ומגורים
ישוב ירושלים
שכונה זיכרון משה
כתובת רחוב דוד ילין 33-31
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 21.10.21, 16:00
גוש 30071
חלקה 64 ו-65
הערות מבנה מגורים דו קומתי המצוי
על 2 חלקות
הכולל חזית מסחרית בקומת הקרקע
וכן זכויות בניה
בנכס מצויים שוכרים ו/או דיירים מוגנים
שהליכי המכר יבוצעו בכפוף
לזכויותיהם ככל שקיימות ותקפות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא