תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בתל אביב -יפו מכונסת נכסים
30.11.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה בתל אביב - יפו

הציבור מוזמן בזאת להציע הצעות לרכישת דירה ברחוב אלברט קיוסו 5, תל אביב-יפו והידועה כחלק מחלקה 140 (בחלק) בגוש 7023 (להלן:"הנכס")

1. הנכס יימכר כפנוי במצבו הפיזי, התכנוני, ההנדסי והמשפטי הנוכחי (AS IS) במסגרת הליכי הוצל"פ בתיק מספר 502362-04-18 המתנהל בלשכת ההוצאה לפועל בראשון לציון

2. על המציע ובאחריותו לבדוק את טיב הנכס וכל הכרוך בכך, לרבות המצב הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס והתאמתו לדיני התכנון והבניה.

3. המציע יראה כמי שבדק את הנכס ואת כל הנתונים לעיל ובכל מקרה כונס הנכסים לא ישא באחריות מכל מן וסוג, בקשר לזכויות, מלבד החובות המוטלים עליו בדין.

4. למען הסר ספק מובהר כי כונס הנכסים אינו מייצג את המציעים בכל הקשור למכירת הנכס ולרישום הזכויות ע"ש הזוכה.

5. הצעות בכתב יש למסור למשרדם של הח"מ עד לתאריך 30.11.2021 בצירוף המחאה בנקאית לפקודת עוה"ד הח"מ בשיעור 10% מגובה ההצעה וכמו כן יש לחתום על טופס הצעה. ההתמחרות תבוצע דרך בידספיריט בכתובת: https://houses.bidspirit.com/luzzattolaw

6. מועד הביקור בנכס יפורסם באתר.

7. במקרה בו מציע, שהצעתו נתקבלה, יחזור בו מהצעתו תחולט ההמחאה וזאת גם אם טרם הושלם הליך המכירה.

8. הסכם המכר מצוי במשרד הח"מ לעיון המציע.

9. המציע שהצעתו תתקבל או יזכה בהתמחרות יידרש לחתום על הסכם המכר בנוסח המצוי במשרדי כונסי הנכסים ללא כל שינויים בו. יתרת התמורה תשולם תוך 30 ימים מיום אישור המכר ע"י הזוכה וכבוד רשם ההוצל"פ.

10. אין הח"מ מתחייבים למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל ושומרים הם על זכותם לנהל התמחרות בין המציעים.

11. המכירה כפופה לאישור הזוכה וכבוד ראש ההוצל"פ.


לקבלת מידע לגבי הנכס וימים להצגתו יש לפנות למשרדי הח"מ באמצעות דוא"ל:

officeal@luzzatto-mindel-law.co.il


ענבל אלוש לוצאטו, עו"ד

כונסת נכסים

רחוב רֶחָה פְרַיֶאר 9, באר שבע

טל: 08-6230922


יהודה אלקריאף, עו"ד

כונס נכסים

רחוב ז'בוטינסקי 65, ראשון לציון

טל: 03-5066637


לפרטים נוספים

דירה, תל אביב -יפו, רחוב אלברט קיוסו 5

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב תל אביב -יפו
כתובת רחוב אלברט קיוסו 5
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 30.11.21
גוש 7023
חלקה חלק מחלקה 140

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא