דירה בירושלים מכונסת נכסים
12.10.21

- ניתן לראות את הדירה בתיאום עם הח"מ

- הצעות לרכישת הדירה נקובות בשקלים יש להגיש למשרדו של הח"מ

עד ליום 12/10/2021 בשעה 12:00

בצירוף המחאה בנקאית לפקודת לעורכת הדין רונית אדהאן

בשיעור של 10% מהסכום הכולל של ההצעה.

- את נוסח הסכם המכר ונספחיו וכן את נוסח ההזמנה ניתן לקבל במשרדי הח"מ.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רונית אדהאן, עו"ד מרונית אדהאן, עו"ד בטלפון 02-6259653

דירה, 3 חדרים, ירושלים, רחוב אברהם אלמליח 143/19

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
שכונה גוננים
כתובת רחוב אברהם אלמליח 143/19
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 12.10.21, 12:00
חדרים 3
קומה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא