דירה בבתי ים מעיזבון
24.10.21

- על ההצעה בצרוף שיק בנקאי בגובה 10% מגובה ההצעה

ויש להגישה לא יאוחר מיום 24/10/2021 שעה 12:00

לאחת הכתובת להלו:

יאיר דנגור,

עו"ד - מנהל העיזבון - רחוב הארבע 30 תל אביב

(מגדלי הארבע - מגדל דרומי)
ו/או אורי לאואר, עו"ד - ב"כ הבעלים
רחוב ז'בוטינסקי 7 רמת גן ( מגדל משה אביב)
- יתקיימו ביקורים בדירה, הח"מ ראשים להאריך את התקופה להגשת הצעות
ככל שימצאו לנכון.

בשאלות ובירורים ניתן לפנות:
לעו"ד יאיר דנגור בטלפון: 03-5614702
ו/או עו"ד אורי לאואר בטלפון: 03-6122000

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יאיר דנגור עו"ד מיאיר דנגור | משרד עורכי דין בטלפון 03-5614702

דירה, בת ים, רחוב ליבורנו 22

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב בת ים
כתובת רחוב ליבורנו 22
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 24.10.21, 12:00
גוש 7128
חלקה 27
תת חלקה 28

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא