דירה בירושלים מעזבון
יום ראשון, 31.10.21, 11:00 (שעון ישראל)

- לקבלת מסמכי ההצעה, הכוללים את נוסח הסכם המכר,

ובכל שאלות ובירורים לגבי ההתמחרות,

ניתן לפנות לעו"ד דב שרון ממשרד חיים קוסובסקי-שחור ושות'

עו"ד (להלן: "פרקליטי המזמין"),
באמצעות במייל: dov@kossowsky.org
- מסמכי ההצעה ישלחו בהתאם לקביעת המזמין באמצעות המייל.
- כנתאי לבחינת השתתפותו בהליך ההתמחרות לרכישת הנכס
על המציע למסור את כל מסמכי ההצעה על כל צרופותיהם,
ללא שינויים, תוספות ומחיקת כשהם מלאים, חתומים ומאומתים כנדרש,
בתוך מעטפה סגורה נושאת את הכיתוב " התמחרות דירה נטרונאי גאון - עזבון מלמד"
עד 31/10/2021 (כה בחשוון תשפ"ב) שעה 11:00
(להלן: " המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה")
במשרדי פרקליטי המזמין, חיים קוסובסקי-שחור ושות',
עו"ד ברחוב הארבע 21 תל אביב מגדל פלטינום, קומה 10,
טלפון 03-685808
- התמחרות תערך בהתאם להוראות המזמים, ולפי שיקול דעתו.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד דב שרון ממשרד חיים קוסובסקי-שחור ושות’, עורכי דין ונוטריונים בטלפון 03-6858080

דירה, 4 חדרים, ירושלים, רחוב נטרונאי גאון 9

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
שכונה גבעת שאול
כתובת רחוב נטרונאי גאון 9
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 31.10.21, 11:00
גוש 30151
חלקה 56
תת חלקה 1
חדרים 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא