נכס ברעננה מכונס נכסים
יום ראשון, 31.10.21, 10:00 (שעון ישראל)

- על המציע להגיש הצעתו בכתב למשרד כונס הנכסים

עד ליום ראשון 31/10/2021 על גבי טופס הצעה

שיוכל לקבל ממשרד הח"מ בצירוף ערבות בנקאית או המחאה בנקאית

ערוכה לפקודת הח"מ, בגובה 5% מסכום ההצעה,

שתוקפה לשלושה חודשים מיום הוצאתה ובצירוף צילום תעודת זהות.

- לפרטים, תיאום ביקור בנכס וקבלת טופס הצעה יתן לפנות למשרד כונס הנכסים 

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ברק כובשי, עו"ד מברק כובשי | משרד עורכי דין בטלפון 09-9742233

זכויות בנכס, רעננה, רחוב י.ל.פרץ 20

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות בנכס
ישוב רעננה
כתובת רחוב י.ל.פרץ 20
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 31.10.21, 10:00
גוש 7649
חלקה מחצית מחלקה 54

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא