נכס במבשרת ציון מכונס נכסים
יום ראשון, 31.10.21, 12:00 (שעון ישראל)

- הצעה תוגש על גבי טופס הצעה בצירוף הסכם מכר חתום

ע"י המציע בנוסח שיימסר לו ע"י הח"מ ללא כל שינוי בנוסח,

חתימה על כל עמוד של הסכם ובצירוף מילום תעודת זהות

ו/או דרכון ו/או תעודת התאגדות.

- יש לצרף להצעה שיק בנקאי בגובה 10% מסכום ההצעה
לפקודת עו"ד זיוה פוקס, כונס נכסים עד ו לא יאוחר מיום 31/10/2021
- טופס הצעה והסכם לרכישת הזכויות
ניתן לקבל מהח"מ באמצעות מייל עפ"י הפרטים המפורטים:
זיוה פוקס, עו"ד
רחוב רד"ק ירושלים
טלפון 02-5678000
מייל: fox@flfx.co.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל זיוה פוקס, עו"ד מזיוה פוקס | משרד עורכי דין בטלפון 02-5678000

בית מגורים חד משפחתי צמוד קרקע, מבשרת ציון, רחוב הברוש 95

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס בית מגורים חד משפחתי צמוד קרקע
ישוב מבשרת ציון
כתובת רחוב הברוש 95
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 31.10.21, 12:00
גוש 30495
חלקה 11
מגרש 35
הערות תכנית מ' 274ג

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא