דירה ברחובות מנאמן לנכסי החייב
יום שישי, 5.11.21, 18:00 (שעון ישראל)

- טופס הצעה, עותק משמאות הנכס (ללא ציון מחיר)

ונוסח הסכם המכר ניתן לקבל במשרדי הנאמן, הח"מ.

- הצעות לרכישת הנכס תוגשנה למשרד הנאמן על גבי טופס ההצעה,

עד ליום 05/11/2021 בשעה 18:00

בצירוף ציק בנקאי או ערבות בנקאית אוטונומית בתוקף ל-6 חודשים

בשווי 10% מגובה ההצעה ערוכה לפקודת

"עו"ד ארז חבר נאמן לנכסי אלדד פרי" (להלן: "הערובה")

- ההצעה תפרט את שמו, מענו מייל ומספר תעודת הזהות של המציע

או מספר ההתאגדות אם המציע הנו תאגיד.

הצעה תהיה בלתי מסוייגת ובלתי מותנית וללא שינויים או תוספות.

- בנסוף נדרש המציע לחתום על הסכם המכר ללא ביצוע שינויים כלשהם,

וכן למלא את סכום התמורה המוצע על ידו על גבי הסכם המכר.


לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד טל הורביץ ממשרד הנאמן

במייל: h_tal@apm.law

טלפון 03-5689022

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ארז חבר, עו"ד מעמית, פולק, מטלון ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5689022

דירת דופלקס יוקרתית, 6 חדרים, רחובות, רחוב דוד מזרחי 29

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירת דופלקס יוקרתית
ישוב רחובות
כתובת רחוב דוד מזרחי 29
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 5.11.21, 18:00
גוש 3701
חלקה 906
תת חלקה 10
חדרים 6
גודל 139 מ"ר
הערות הדירה ממוקמת בקומות 6-7
לנכס צמודות 2 חניות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא