דירה בתל אביב מעזבון
יום שני, 1.11.21, 10:00 (שעון ישראל)

- גובה הצעה לרכישת הדירה לא יפחת מסכום 5,000,000 שקלים
- חוברת המכירה לרבות טופס הצעה לרכישת
הנכס ונוסח הסכם מכר ונספחיו עליו יידרש המציע לחתום,
ניתן לקבל בדואר אלקטרוני במשלוח הודעה לח"מ
במייל: cobbbb@gmail.com
- הצעות בכתב לרכישת הנכס יש להגיש לח"מ עד ליום 01/11/2021
בצירוף המחאה בנקאית/ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת הח"מ
בגובה 10% מסכום ההצעה יחזור בו כשהיא תקפה עד ליום 01/05/2022
לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יעקב גרינבלד, עו"ד מיעקב גרינבלד | משרד עורכי דין בטלפון 052-8325022

דירה, תל אביב, רחוב פרישמן 90 דירה מס' 3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
כתובת רחוב פרישמן 90 דירה מס' 3
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪5,000,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 1.11.21, 10:00
גוש 6952
חלקה 115
קומה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא