צמוד קרקע ברחובות מנאמן לנכסי החייב
5.11.21

- טופס הצעה, עותק משמאות הנכס (ללא ציון מחיר)

ונוסח הסכם המכר ניתן לקבל במשרדי הנאמן, הח"מ

- הצעות לרכישת הכנס תוגשנה למשרד הנאמן על גבי טופס ההצעה,

עד ליום 05/11/2021 בשעה 18:00

בצירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית אוטונומית,

בתוקף ל-6 חודשים בשווי 10% מגובה ההצעה, ערוכה לפקודת

"עו"ד ארז חבר נאמן לנסכי אלדד פרי" (להלן: "הערובה")

- ההצעה תפרט את שמו מענו, מייל ומספר תעודת זהות

של המציע או מספר התאגדות אם המציע הנו תאגיד.

ההצעה תהיה בלתי מסויגת ובלתי מותנית וללא כל שינויים או תוספת .

- בנוסף נדרש המציע לחתום על הסכם מכר ללא ביצוע שינויים כלשהם,

וכן למלא את הסכום התמורה המוצע על ידו על גבי הסכם המכר.


לפרטים נוספים ניתן לפנות

לעו"ד טל הורביץ ממשרד הנאמן

במייל: h_Tal@apm.law

או בטלפון 03-5689022

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל טל הורביץ, עו"ד מעמית, פולק, מטלון ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5689022

חד משפחתי צמוד קרקע, רחובות, רחוב אגמיה 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס חד משפחתי צמוד קרקע
ישוב רחובות
כתובת רחוב אגמיה 8
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 5.11.21, 18:00
גוש 5914
חלקה 22
גודל 607 מ"ר
הערות חד משפחתי מפואר
צמוד קרקע בעל 5 מפלסים
שטח של 607 מ"ר
מתוכו 366 מ"ר בנוי

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא