דירה בנהריה מנאמן
יום חמישי, 28.10.21, 16:00 (שעון ישראל)

- הזכויות תימכרנה כאשר הנכס תפוס על ידי המוכרים שיהיו לדיירים מוגנים בנכס.

- לכל הצעה תצורף ערבות בנקאית אוטונומית לטובת הח"מ,

בשיעור 10% מסכום ההצעה. הערבות תעמוד בתפוקת למשך 4 חודשים,

הח"מ יהי ראשי גם לבקש את הארכתה מיד פעם.

- הח"מ יהיה רשאי להאריך מדי פעם את המועד האחרון להגשת הצעות ו/או לפרסם

הזמנה נוספת בתנאים אחה או אחרים, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

שום אדם, לרבות מי שהגיש הצעה, לא יהא זכאי לטעון טענה כלשהי בקשר לכך.

- הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב,

על גבי טופס בניתן לקבל במשרד הח"מ,

עד ולא יאוחר מיום 28/10/2021 בשעה 16:00

- בכל העניין הקשור להגשת הצעות כאמור,

יש לפנות למשרד הח"מ במייל: office@if-law.co.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מזכירות פריימן ספיבק מפריימן ספיבק ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 04-8673414

דירה, 4 חדרים, נהריה, רחוב הרב מימון 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב נהריה
כתובת רחוב הרב מימון 8
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 28.10.21, 16:00
גוש 18150
חלקה 38
תת חלקה 3
חדרים 4
גודל 100 מ"ר
הערות 100 מ"ר
+ פרגולה כ - 15 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא