בית בשער אפרים ממנהל מיוחד
יום חמישי, 28.10.21, 16:00 (שעון ישראל)

- את ההצעות יש להגיש במסירה אישית כל גבי טופס הצעה

שיימסר ע"י המנהל המיוחד במשרד המנהל המיוחד,

עו"ד יקיר ניידיק ברחוב הברזל 31 ב' בית RAM בתל אביב

בתוך מעטפה סגורה, עד ליום 28/10/2021 בשעה 16:00.

- ההצעות תוגשנה בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית

ובלתי מותנית או שיק בנקאי לפקודת המנהל המיוחד, עו"ד יקיר ניידיק,

על סך של 10% מסכום ההצעה.

- בדבר פרטים נוספים אודות הנכס ותאום ביקור בו,

נא לפנות למנהל המיוחד בטלפון 03-6006435

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יקיר ניידיק, עו"ד מיקיר ניידיק | משרד עורך דין בטלפון 03-6006435

בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי, שער אפרים, רחוב אלמוג 108

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס בית מגורים צמוד קרקע חד משפחתי
ישוב שער אפרים
כתובת רחוב אלמוג 108
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 28.10.21, 16:00
גוש 9141
חלקה 108

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא