נכס בתל אביב מכונס נכסים
אורי דניאל ושות' - משרד עורכי דין
3.12.21

- על המציע להגיש הצעתו בכתב למשרד כונסי הנכסים

עד ליום 03/12/2021 בשעה 12:00

על גבי טופס הצעה בצירוף ערבות בנקאית או המחאה בנקאית

ערוכה לפקודת כונסי הנכסים, בגובה 10% מסכום ההצעה

שתוקפה לשלושה חודשים מיום הוצאתה.

לפרטים, תיאום ביקור ולקבלת טופס ניתן לפנות לכונסי הנכסים:
- עו"ד אורי זמברג
שד' המכבים, מרכז מסחרי "רננים" מכבים
טל: 08-9367623
מייל: un@zamberglaw.com
- עו"ד אורי דניאל
דרך מנחם בגין 144 א תל אביב
טל: 03-7512202
מייל: urid@udclaw.co.il

למידע נוסף

זכויות בנכס, תל אביב, רחוב מטלון 57

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס
ישוב תל אביב
כתובת רחוב מטלון 57
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 3.12.21, 12:00
גוש 6947
חלקה 16
תת חלקה 1,4,5,6,7,9,11,12,16,17

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא