בית בירושלים מכונס נכסים
גיל דן | משרד עורכי דין
18.1.22

- תיק מסמכים למציע, הכולל בין היתר, טופס הגשת הצעה,

הסכם מכר יידרש לחתום המציע, כחלק בלתי נפרד מהצעתו

וחלק מחוות דעת השמאי, ניתן לקבל במשרדי הח"מ.

- את ההצעות, יש להגיש ע"ג טופס ההצעה הנ"ל

עד ליום 18/01/2021 בשעה 12:00, בצירוף הסכם מכר,

חתום ע"י המציע ושיק בנקאי בשיעור 10% מסכום ההצעה,

כרוך לפקודת כונס נכסים.

לפרטים נוספים יש לפנות טלפונית למשרדי הח"מ:

בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:30

ו/או באמצעות כתובת מייל: office@gildanlaw.co.il


לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אתי שעבין מגיל דן | משרד עורכי דין בטלפון 03-6200367

בית צמוד קרקע, ירושלים, רחוב קדושי סטרומה 8 א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית צמוד קרקע
ישוב ירושלים
שכונה מלחה
כתובת רחוב קדושי סטרומה 8 א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 18.1.22, 12:00
גוש 30455
חלקה 55
תת חלקה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא