מגרש בפתח תקוה מכונס נכסים
יום שלישי, 1.2.22, 17:00 (שעון ישראל)

- תנאי הגשת הצעו הינו חתימה על מסמכי ההזמנה

אותם ניתן לקבל במשרד כונס הנכסים

את ההצעות יש להגיש בכתב למשרד כונס הנכסים
באופן של מסירת מסמכי הזמנה שיימסרו במשרד הח"מ
כשהם חתומים על ידי המציע (לאחר השלמת הנתונים הנדרשים מהמציע,
לרבות פרטי המציע, הכל כמפורט במסמכי ההזמנה)
עד ליום 01/02/2022 בשעה 17:00,
בצרוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית
לפקודת כונס הנכסים בשיעור של 10% מסכום ההצעה בתוספת מע"מ (ככל שחל)
- הצעות יתקבלו החל מסך של 95,000,000 שקלים

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל כפיר גבע, עו"ד ונוטריון מגבע - גולן | משרד עורכי-דין בטלפון 03-5607010

מגרש, פתח תקוה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מגרש
ישוב פתח תקוה
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪95,000,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 1.2.22, 17:00
גוש 6393
חלקה חלק מחלקה 4
מגרש 212

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא