נכס בתל רביב מכונס נכסים
16.1.22

- ביקורים בנכס יתקיימו בתאום מראש עם כונסי הנכסים
- הצעה מפורטת בכתב ע"ג טופס הצעה בצירוף המחאה בנקאית
לפקודת כונסי הנכסים בשיעור של 10% מסך המוצע,
יש למסור למשרדי הח"מ לא יאוחר מיום 16/01/2022 בשעה 12:00
- לקבלת טופס ההצעה יש לפנות לח"מ באמצעות המייל לכותבות:
- חיים אוחיון, עו"ד
רחוב זבוטינסקי 33 רמת גן
טל: 03-5755147
מייל: chaimoh@017.net.il
- רות דיין וולפנר, עו"ד
רחוב הארבע 28 תל אביב
טל: 03-6708888
לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל טלי סיון להב מרות דיין וולפנר | משרד עורכי דין בטלפון 03-6708888

זכויות בנכס, תל אביב, רחוב אברבנל 27

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס
ישוב תל אביב
כתובת רחוב אברבנל 27
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 16.1.22, 12:00
גוש 7083
חלקה 64
מחסן יש
הערות נכס שהינו קרקע
ועליה מבנה בן שתי קומות
הכולל 3 דירות מגורים וכן מחסנים

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא