בית בגבעתיים מעיזבון
רויטל מגל | משרד עורכי דין
25.1.22

- תמצית השמאויות (ללא סכומים), טופס הצעה, נוסח הסכם על נספחיו

(עליו יידרש הזוכים לחתום) ומסמכים נוספים

יועבר לידי מציעים באמצעות דואר אלקטרוני

לאחר פניה למייל התכנונים והמשפטיים הקשורים בדירה וכל הצעה

שתוגש תהא רק בהסתמך על בדיקת המציע.

- הצעה לגבי הנכס תוגש ע"ג טופס הצעה בלבד
שניתן לקבלו במשרד הח"מ וזאת עד ליום 25/01/2022
תכלול את פרטי הזהות המציע ויצורפו לטופס המחאה בנקאית
לפקודת הח"מ בגובה 10% מסכום ההצעה.
- הצעה תוגש בדרך האמורה ו/או לא יצורפו לה
המחאה בנקאית כאמור תפסל על הסף.
לפרטים נוספים יש לפנות למשרד מנהלת העזבון:
רויטל מגל
מרחוב לאה דוד איזמוז'יק 8 תל אביב
טל: 03-5759889

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רויטל מגל, עו"ד מרויטל מגל | משרד עורכי דין בטלפון 03-5759889

בית מגורים, גבעתיים, רחוב הנגבה 9

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית מגורים
ישוב גבעתיים
כתובת רחוב הנגבה 9
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 25.1.22, 10:00
גוש 6154
חלקה 219
הערות מבנה בן 2 קומות
קומת קרקע + קומה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu