מגרש במגדל מעיזבון
יום שלישי, 25.1.22, 11:00 (שעון ישראל)

- תמצית השמאויות (ללא סכומים), טופס הצעה, נוסח הסכם על נספחיו

(עליו יידרש הזוכים לחתום) ומסמכים נוספים

יועבר לידי מציעים באמצעות דואר אלקטרוני לאחר פניה למייל

התכנונים והמשפטיים הקשורים בדירה וכל הצעה שתוגש

תהא רק בהסתמך על בדיקת המציע.

- הצעה לגבי הנכס תוגש ע"ג טופס הצעה בלבד שניתן לקבלו

במשרד הח"מ וזאת עד ליום 25/01/2022

תכלול את פרטי הזהות המציע ויצורפו לטופס המחאה בנקאית

לפקודת הח"מ בגובה 10 % מסכום ההצעה.

- הצעה תוגש בדרך האמורה ו/או לא יצורפו לה המחאה בנקאית

כאמור תפסל על הסף.

- לפרטים נוספים יש לפנות למשרד מנהלת העזבון:

רויטל מגל

רחוב לאה דוד איזמוז'יק 8 תל אביב

טל: 03-5759889

מייל: talimagal202@gmail.com

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רויטל מגל, עו"ד מרויטל מגל | משרד עורכי דין בטלפון 03-5759889

מגרש, מגדל

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מגרש
ישוב מגדל
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 25.1.22, 11:00
גוש 15521
חלקה 49

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא