תאריך אחרון להציע הצעות - דירה ברחובות מכונס נכסים
יום שלישי, 25.1.22, 17:00 (שעון ישראל)


הזמנה להציע הצעות
לרכישת דירת 4 חדרים הנמצאת ברח' מששווילי מנחם 3/19 ברחובות
1. הח"מ, בתפקידו ככונס נכסים, מזמין בזאת הצעות לרכישת הזכויות בדירה בת 4 חדרים בשטח ברוטו של כ 93 מ"ר + מרפסת בשטח ברוטו של כ- 9.5 מ"ר + 2 חניות עיליות, בקומה חמישית במבנה בן 5 קומות, ברחוב מאששווילי מנחם 3/19 הידועה כגוש 4536 חלקה 78 ת"ח 19 (להלן – "הדירה").
2. הדירה כוללת סלון ויציאה למרפסת שמש, מטבח, חדר/ מרפסת שירות, חדר שינה הורים כולל שירותים ומקלחון, חדר ילדים וחדר שינה נוסף/ממ"ד, חדר רחצה ותא שירותי אורחים.
3. העתק מחוו"ד שמאית לנכס (הפרק העוסק בתיאור הנכס) ניתן לקבל במשרד הח"מ או להוריד מאתר "בידספיריט נדל"ן".
4. הנכס יימכר במצבו כפי שהוא. על אף המתואר לעיל ובחוות דעת השמאי, על המציע לבדוק בעצמו מצבו הפיזי, משפטי ותכנוני של הנכס, ללא כל הסתמכות על המופיע בחוו"ד השמאית ו/או במודעה הנוכחית.
5. ביקור בדירה יתקיים לפי תיאום מראש עם עו"ד קרן קינקס ממשרד הח"מ.
6. המציע יידרש לחתום על טופס הצעה ועל הסכם שהעתקם ניתן לקבל במשרד עו"ד אברהם ניזרי או להוריד מאתר "בידספיריט נדל"ן".
7. הצעות בכתב בצירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בתוקף ל- 180 יום בסכום שווה ערך ל- 10% מסכום ההצעה (להלן: "הפיקדון") יש למסור במשרד הח"מ
עד ליום 25/01/2022 בשעה 17:00.
8. הפיקדון יחולט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, באם הצעתו של המציע תתקבל, אך הוא יחזור בו ממנה, או לא יקיימה. המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים.
9. אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והם יהיו רשאים לנהל מו"מ בין המציעים, כולם או חלקם, וכן עם כל גוף אחר.
10. המכירה כפופה לאישור ראש ההוצל"פ ו/או בית המשפט.

אברהם ניזרי, עו"ד – כונס נכסים
רח' התדהר 2, בית המילניום, קומה 5, רעננה
טלפון: 09-9530000 פקס: 09-9530001
OFFICE@HRN-LAW.CO.IL

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אברהם ניזרי, עורך דין מהירשפלד, רייטר, ניזרי ושות' | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 09-9530000

דירה, 4 חדרים, רחובות, ברח' מששווילי מנחם 3/19

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב רחובות
כתובת ברח' מששווילי מנחם 3/19
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 25.1.22, 17:00
גוש 4536
חלקה 78
תת חלקה 19
חדרים 4
מרפסות 1
גודל 93 מ"ר
קומה 5 מתוך 5
חניה יש
הערות בדירה בת 4 חדרים בשטח ברוטו של כ 93 מ"ר + מרפסת בשטח ברוטו של כ- 9.5 מ"ר + 2 חניות עיליות, בקומה חמישית במבנה בן 5 קומות.
2. הדירה כוללת סלון ויציאה למרפסת שמש, מטבח, חדר/ מרפסת שירות, חדר שינה הורים כולל שירותים ומקלחון, חדר ילדים וחדר שינה נוסף/ממ"ד, חדר רחצה ותא שירותי אורחים.
מסמכים:
צו רישום בית משותף
חוות דעת שמאי
מינוי כונס
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
תקנון מוסכם
תשריט בית משותף
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא