תאריך אחרון להציע הצעות-דירה בתל אביב מכונס נכסים
11.1.22

- המכר כולל התחייבות של הרוכש להשלמת עבודות לחיזוק ושימור הבניין
- תיק מידע הכולל בין היתר: פירוט תנאי ההזמנה להציע הצעות,
טופס הצעה בלתי חוזרת, נוסח הסכם מכר,
ההסכם עם בעלי הדירות בבניין לביצוע עבודות חיזוק ושימור ומסמכים נוספים
ניתן לרכוש במשרד הח"מ,
החל מיום 09/12/2021 תמורת סך של 750 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר.
לרכישת תיק המידע ולתאום סיור ניתן לפנות במייל
לעו"ד אלעד חרלופסקי ממשרד כונס הנכסים
בכתובת: elad@adv-levy.co.il
- ניתן להגיש הצעות אך ורק באמצעות חוברת ההצעה
ובצירוף ערבות בנקאית /המחאה בנקאית בשיעור 10% מהסכום
המוצע (כשהוא כולל מע"מ) עד ליום 01/11/2022 בשעה 18:00
לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אלעד חרלופסקי, עו"ד מלוי טילר | נרדיה | הר-צבי | ברא״ז ושות׳ - חברת עורכי דין בטלפון 03-5272164

דירת גג בשלבי בניה, תל אביב, רחוב יונה הנביא 32

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירת גג בשלבי בניה
ישוב תל אביב
כתובת רחוב יונה הנביא 32
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 11.1.22, 18:00
גוש 6915
חלקה 19
תת חלקה 12
קומה 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא