דירה בירושלים מכונס נכסים
11.1.22

- הצעות לרכישת הנכס, נקובות בשקלים,

יש להגיש עד ליום 11/01/2022 במעטפה סגורה,

בצירוף המחאה בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה,

בין לפי שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה אוטונומית לתקופה של 90 יום.

- ביקור בנכס יתקיים בתיאום מראש ויתואם עם הח"מ.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- ריקי אופק אבן-צור, עו"ד
רחוב דיסקין 9 א' ירושלים
טל: 02-5770095
- סיגל בילינסון-שפרן, עו"ד
רחוב מוטה גור 9 פתח תקווה
טל: 03-6136151

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל סיגל בילינסון-שפרן מסיגל בילינסון-שפרן | משרד עורכי דין בטלפון 03-9190135

דירה, ירושלים, רחוב מאיר גרשון 32/21

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
כתובת רחוב מאיר גרשון 32/21
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 11.1.22, 10:00
גוש 30688
חלקה 30

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא