דירת 4 חדרים ברחובות מכונס נכסים
אורי דניאל ושות' - משרד עורכי דין
20.1.22

1. למכירה דירת 4 חדרים ברח' אהרוני 11/8, ברחובות הידוע גם כגוש 3703,

חלקה 824 תת חלקה 9 (להלן: "הנכס").

2. הנכס יימכר במצבו As Is . אין לראות במידע המפורט לעיל או במידע שנמסר למעוניינים, אסמכתא כל שהיא ועל המציע לברר על אחריותו את כל הפרטים
הנוגעים לנכס כולל מצבו הפיזי והמשפטי ו/או אפשרויות הניצול של הנכס.
3. מציע המבקש לרכוש הזכויות בנכס, יגיש למשרדי הח"מ
עד ליום 20/1/21 שעה 17:00 את הסכם המכר חתום
(אותו ניתן לקבל במשרדי הכונסים) והמחאה בנקאית
או ערבות בנקאית עצמאית בשווי של 10% מגובה ההצעה ואשר תהיה בתוקף
עד ליום 10/02/22 יודגש כי הערבות/המחאה בנקאית תחולט במקרה שהמציע שהצעתו התקבלה, יחזור בו מהצעתו.
4. אין הח"מ ו/או בעלי הזכויות בנכס מתחייבים לקבל ההצעה הגבוהה ביותר
ו/או כל הצעה שהיא, והם שומרים לעצמם את הזכות לפרסם הזמנות נוספות להציע הצעות לגבי הנכס, וכן לנהל מו"מ עם המציעים השונים יחד או בנפרד או עם חלק מהם, וכן לערוך התמחרות והכול בדרך שימצאו לנכון ולפי שיקול דעתם הבלעדי.
5. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה ועל הליך מכירת הזכויות בנכס.
6. לא יושלמו דמי תיווך.
7. את הנכס ניתן לראות בתיאום עם בעלי הזכויות הגב' קארן קלימי 053-4814601
או מר חיים קלימי 052-9454704.
8. רכישת הנכס כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון.
9. ההצעות תוגשנה בד בבד לשני משרדי הכונסים, (עותק לכל משרד), כאשר הערבות הבנקאית המקורית, תוגש לאחד מהמשרדים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- רון קלנר, עו"ד
רון קלנר, משרד עו"ד
רח' הבנקים 3, חיפה
טלפון: 072-2118678

- אורי דניאל, עו"ד
אורי דניאל ושות' – משרד עו"ד
דרך מנחם בגין 144
(מגדלי מידטאון, ק' 30) ת"א
טלפון: 03-7512202

למידע נוסף

דירה, 4 חדרים, רחובות, רחוב אהרוני 11/8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב רחובות
כתובת רחוב אהרוני 11/8
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 20.1.22, 17:00
גוש 3703
חלקה 824
תת חלקה 9
חדרים 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu