תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בבת ים מכונס נכסים
יום שלישי, 25.1.22, 10:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברח' שי עגנון 49/6 בת-ים
1. בתוקף תפקידו ככונס נכסים, מבקש הח"מ לקבל הצעות לרכישת נכס ברח' שי עגנון 49/6 בת-ים הידוע כ- גוש 7138 חלקה 222 ת"ח 1 (להלן: "הנכס").
2. תיאור הנכס: דירת מגורים (דופלקס) הממוקמת בקומות ראשונה ושניה בבניין מגורים בן 6 קומות מעל קומת עמודים. שטח הדירה הרשום 124.95 מ"ר + חניה בשטח של 13.25 מ"ר + מרפסת לא מקורה בשטח של 19.32 מ"ר.
3. הקונה שהצעתו תתקבל, ירכוש את הנכס במצבו הפיסי והמשפטי כפי שהוא "AS-IS")), על אחריותו הבלעדית ועליו בלבד, מוטלת החובה לבדוק את כל הטעון בדיקה ביחס לנכס, להתאמתו לרישום הזכויות, למצבו התכנוני, הרישומי ולמצבו הפיסי, אין במודעה זו או בכל חומר ו/או מידע שיימסר על ידי הח"מ או מי מטעמו כדי להוות מצג כלשהו.
4. הצעות בצירוף המחאה בנקאית/ערבות בנקאית אוטונומית, בשיעור של 10% מערך ההצעה, לפקודת עו"ד שמואל סלפוי - כונס הנכסים, יש להגיש במשרד הח"מ, וזאת בטופס שניתן לקבלו במשרד הח"מ ועד ליום 25/01/2022 בשעה 10:00.
5. הנכס יוצג ביום א' 16/01/2022 בין השעות 09:30-11:30, וכן ביום א' 23/01/2022 בין השעות 16:00-18:00.
6. הח"מ אינו כפוף לדיני המכרזים והוא רשאי, בכל שלב שהוא, לנהל משא ומתן עם המציעים או מי מהם בנפרד, לערוך התמחרות, להאריך את המועד לקבלת הצעות, ואין הוא חייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
7. כונס הנכסים יהיה רשאי לערוך הליך התמחרות אינטרנטי, אשר ייעשה ממקום מושבו של המציע באמצעות האינטרנט. המציע יקבל שם משתמש וסיסמה ויוכל להציע את הצעותיו במהלך הליך ההתמחרות באמצעות טלפון נייד (אפליקציה) או באמצעות מחשב.
8. המכירה כפופה לאישור הנושה המובטח, רשם ההוצאה לפועל ו/או בית המשפט.
9. המציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם המכר בהתאם לנוסח שנקבע ע"י כונס הנכסים ואשר נמצא לעיון המציעים במשרד הח"מ. עותק הסכם המכר ניתן לקבל בפניה למשרד הח"מ.
10. מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו או יסרב לחתום על הסכם המכר שיצורף מכל סיבה שהיא ערבותו/המחאתו תחולט.
11. לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות בכתב למזכירות משרדו של הח"מ.

ד"ר שמואל סלפוי, עו"ד - כונס הנכסים
רח' בר כוכבא 23, בני-ברק
טל': 03-7526655 , פקס': 03-7526673
Email: netanel@slepoy-maoz.com

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד נתנאל משרקי מד"ר ש. סלפוי ושות'- עורכי דין בטלפון 03-7526655

דירת מגורים ( דופלקס), בת ים, ברח' שי עגנון 49/6

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: לפרטים נוספים
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירת מגורים ( דופלקס)
ישוב בת ים
כתובת ברח' שי עגנון 49/6
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 25.1.22, 10:00
גוש 7138
חלקה 222
תת חלקה 1
מרפסות 1
גודל 124.95 מ"ר
חניה יש
הערות תיאור הנכס: דירת מגורים (דופלקס) הממוקמת בקומות ראשונה ושניה בבניין מגורים בן 6 קומות מעל קומת עמודים. שטח הדירה הרשום 124.95 מ"ר + חניה בשטח של 13.25 מ"ר + מרפסת לא מקורה בשטח של 19.32 מ"ר.
מסמכים:
חוות דעת שמאי
חווד מבנה מסוכן
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא