דירה ברחובות מכונס נכסים
ענת זרסקי | משרד עורכי דין
15.1.22

- את ההצעות יש להגיש לח"מ עד ליום 15/01/2022
- להצעות המציע תצורף שיק בנקאי לפקודת מי מהח"מ
על סך השווה ל - 10% מסך הצעתו, וכן יצורף הסכם מכר
בנוסח שנקבע ע"י הח"מ שהוא חתום ע"י המציע.
- לקבלת העתק חוו"ד שמאי טופס הצעה וכן לצורך תיאום ביקור בנכס,
יש לפנות למשרדי הח"מ.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- ענת זרסקי, עו"ד
רחוב בית הפועלים 4 רחובות
טל: 08-94466123
- מוטי פלומו, עו"ד
רחוב א.ד ברגמן 2 פארק המדע רחובות
טל: 08-9368100
מייל: pmlaw1@gmail.com
לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ענת זרסקי, עו"ד מענת זרסקי | משרד עורכי דין בטלפון 08-9466123

דירה, 3 חדרים, רחובות, רחוב פיינשטיין 182

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב רחובות
כתובת רחוב פיינשטיין 182
מועד אחרון להגשת הצעות יום שבת, 15.1.22, 09:00
גוש 3698
חלקה 340
תת חלקה 1
חדרים 3
גודל 58.6 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא