בניין בתל אביב מכונס נכסים
יום שלישי, 1.2.22, 17:00 (שעון ישראל)

- ניתן לקבל תמצית של השמאות (ללא סכומים)

ונוסח מחייב של הסכם על נספחיו באמצעות כתובת מייל כמפורט מטה.

הצעות תוגשנה בנוסחהניתן הורדה באתר:
תחת לשונית "נכסים למכירה" או בכל נוסח אחר שיאושר מראש על ידי הח"מ
ויכלול את פרטי המציע והתנאים המהותיים של ההצעה.
כמו כן ניתן יהיה למצוא באתר זה תמצית שמאות הנכס (ללא הסכומים)
- הצעות לרכישת הנכס תוגשנה למי ממשרדי הח"מ,
בימים א'-ה' בין 09:00- 17:00
וזאת לא יאוחר מיום 01/02/2022

לפרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת המייל של הכונסים:
- עו"ד רז מנגל
איתן ש.ארז ושות'
דרך מנחם בגין 23 תל אביב
טל: 03-5669002

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד רז מנגל מאיתן ש. ארז ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5669002

בניין מגורים ומסחר, תל אביב יפו, רחוב שבזי 23

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס בניין מגורים ומסחר
ישוב תל אביב יפו
שכונה נווה צדק
כתובת רחוב שבזי 23
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 1.2.22, 17:00
גוש 6926
חלקה 33

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא