דירה ברמת גן מנאמן
יום שלישי, 25.1.22, 14:00 (שעון ישראל)

- הצעות לרכישת הזכויות בנכס תוגשנה בכתב

(בהתאם לנוסח שימסר למציע) ובצירוף שיק בנקאי

לפקודת הח"מ בשיעור של 10% מהסכום המוצע אשר יחלוט במידה

והמציע יחזור בו מהצעתו. הצעות

יש להגיש עד 25/01/2022 בשעה 14:00

- פרטים נוספים ניתן לקבל בכתובת המייל להלן: office@isv.co.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יעקב ישראלי, עו"ד מיעקב ישראלי | משרד עורכי דין בטלפון 03-6917770

דירה, רמת גן, רחוב ז'בוטינסקי 112 דירה 4

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב רמת גן
כתובת רחוב ז'בוטינסקי 112 דירה 4
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 25.1.22, 14:00
גוש 6125
חלקה 15
תת חלקה 723
קומה 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא