תאריך אחרון להציע הצעות - דירת מגורים בבני ברק מכונס נכסים
יום חמישי, 27.1.22, 10:00 (שעון ישראל)

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברח' נורדאו 5, בני ברק
1. ב תוקף תפקידו ככונס נכסים, מבקש הח"מ לקבל הצעות לרכישת נכס ברח' נורדאו 5, בשכונת "פרדס כץ ", בני ברק, הידוע כגוש 6195 חלקה 93 תת חלקה 14 (להלן: "הנכס").
2. תיאור הנכס: דירת מגורים בת 4 חדרים (כולל ממ"ד) הממוקמת בקומה החמישית של בניין מגורים בן 5 קומות מעל קומת קרקע. שטח הדירה הרשום 85.50 מ"ר+ סוכה בשטח 6.85 מ"ר +מרפסת פתוחה בשטח של 10.15 מ"ר.
3. הקונה שהצעתו תתקבל, ירכוש את הנכס במצבו הפיסי והמשפטי כפי שהוא "AS-IS")), על אחריותו הבלעדית ועליו בלבד, מוטלת החובה לבדוק את כל הטעון בדיקה ביחס לנכס, להתאמתו לרישום הזכויות, למצבו התכנוני, הרישומי ולמצבו הפיסי, אין במודעה זו או בכל חומר ו/או מידע שיימסר על ידי הח"מ או מי מטעמו כדי להוות מצג כלשהו.
4. הצעות בצירוף המחאה בנקאית/ערבות בנקאית אוטונומית, בשיעור של 10% מערך ההצעה, לפקודת עו"ד שמואל סלפוי - כונס הנכסים, יש להגיש במשרד הח"מ, וזאת בטופס שניתן לקבלו במשרד הח"מ ועד ליום 27/01/2022 בשעה 10:00.
5. הנכס יוצג ביום ב' 17/01/2022 בין השעות 16:00-18:00, וכן ביום ב' 20/01/2022 בין השעות 16:00-18:00, וכן ביום א' 23/01/22 בין השעות 09:00-11:00
6. הח"מ אינו כפוף לדיני המכרזים והוא רשאי, בכל שלב שהוא, לנהל משא ומתן עם המציעים או מי מהם בנפרד, לערוך התמחרות, להאריך את המועד לקבלת הצעות, ואין הוא חייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
7. כונס הנכסים יהיה רשאי לערוך הליך התמחרות אינטרנטי, אשר ייעשה ממקום מושבו של המציע באמצעות האינטרנט. המציע יקבל שם משתמש וסיסמה ויוכל להציע את הצעותיו במהלך הליך ההתמחרות באמצעות טלפון נייד (אפליקציה) או באמצעות מחשב.
8. המכירה כפופה לאישור הנושה המובטח, רשם ההוצאה לפועל ו/או בית המשפט.
9. המציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם המכר בהתאם לנוסח שנקבע ע"י כונס הנכסים ואשר נמצא לעיון המציעים במשרד הח"מ. עותק הסכם המכר ניתן לקבל בפניה למשרד הח"מ.
10. מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו או יסרב לחתום על הסכם המכר שיצורף מכל סיבה שהיא ערבותו/המחאתו תחולט.
11. לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות בכתב למזכירות משרדו של הח"מ.

ד"ר שמואל סלפוי, עו"ד - כונס הנכסים
רח' בר כוכבא 23, בני-ברק
טל': 03-7526655 , פקס': 03-7526673
Email: netanel@slepoy-maoz.com

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד נתנאל משרקי מד"ר ש. סלפוי ושות'- עורכי דין בטלפון 03-7526655

דירה, 4 חדרים, בני ברק, רח' נורדאו 5

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: לפרטים נוספים
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב בני ברק
שכונה פרדס כץ
כתובת רח' נורדאו 5
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 27.1.22, 10:00
גוש 6195
חלקה 93
תת חלקה 14
חדרים 4
מרפסות 1
גודל 85.5 מ"ר
קומה 5 מתוך 5
ממ"ד יש
הערות תיאור הנכס: דירת מגורים בת 4 חדרים (כולל ממ"ד) הממוקמת בקומה החמישית של בניין מגורים בן 5 קומות מעל קומת קרקע. שטח הדירה הרשום 85.50 מ"ר+ סוכה בשטח 6.85 מ"ר +מרפסת פתוחה בשטח של 10.15 מ"ר.
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא