התמחרות אינטרנטית - חנות בראשון לציון בפש"ר
יום ראשון, 23.1.22, 16:30 (שעון ישראל)

- הצעות בכתב עם פרטי המציע, יש למסור למשרדו של עו"ד אייל עברון,

כונס הנכסים , בכתןבת מטה, עד ליום 16/01/2022

בצירוף המחאה בנקאית או הפקדה בשיעור של 10% מגובה ההצעה.


- סכום זה יחולט בכל מקרה שבו מציע שהצעתו התקבלה יוחזור בו מהצעתו.

ניתן להוריד את טופס ההרשמה באתר או לקבלו ממשרדו של הח"מ.


-ביקור בנכס ייערך ביום 10/01 בשעות 9:30-11:00 בתיאום מראש.


פרטים נוספים על אודות החנות ועל אודות הליך ההתמחרות המקוונת,

ניתן לקבל במשרד הח"מ.


עו"ד אייל עברון, כונס הנכסים

בטלפון 09-9500090

פקס: 09-9509575

מייל: evronlaw1@gmail.com


או אצל עו"ד יוחאי חנגה ממשרד הח"מ.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אפרת מאייל עברון | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 09-9500090

חנות, ראשון לציון, רחוב נגבה 24

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס חנות
ישוב ראשון לציון
שכונה קרית גנים
כתובת רחוב נגבה 24
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 16.1.22, 10:00
גוש 5388
חלקה 45
תת חלקה 33
גודל 28.85 מ"ר
מסמכים:
חוות דעת שמאי
מינוי כונס
הסכם מכר
טופס הרשמה
מכתב נלווה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא