דירה בירושלים מכונס נכסים
13.1.22

- המכר מתבצע בכינוס נכסים - הגשת הצעות ותהמחרות בין המציעים.

- הצעות תוגשנה עד יום 13/01/2022 בשעה 16:00

בצירוף שיק בנקאי בסך 10% משה חן,

ניתן לראות את הנכס בתיאום מראש ומועד שייקבע ע"י כונסי הנכסים


לפרטים נוספים ניתן לפנות
- שגיא לגסה, עו"ד
העמקים 3 קריית ביאליק
- משה חן עו"ד
שמעוני 35 ירושלים
04-8421449

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שגיא לגסה משגיא לגסה | משרד עורכי דין בטלפון 04-8421449

דירה, ירושלים, רחוב סילבר 13/10

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
כתובת רחוב סילבר 13/10
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 13.1.22, 16:00
גוש 3092
חלקה 1
תת חלקה 13

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא