נכס בירושלים מכונס נכסים
רואי החשבון ברזלי ושות'
15.1.22

- הצעות בכתב לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש,

במקור עד ליום 15/01/2022 בשעה 17:00 במשרד של כונס הנכסים

עוה"ד ברזילי בועז, ברחוב הרוטם 19, הר חוצבים, בניין בינת קומה 9, בירושלים.

ההצעות תהיינה נקובות בשקלים חדשים

ויפורטו בהן שם המציע ת.ז /ח.פ ודרכי התקשרות.

- הצעות בכתב לרכישת הנכס יש להגיש על גבי טופס הצעה בלתי חוזרת

לרכישת הנכס ולפעול כאמור בהנחיות המפורטות בטופס זה,

בצירוף הסכם המכר חתוםושיק בנקאי בגובה של 10%

מסכום הצעת המציע, לפקודת "עו"ד בועז ברזלי- כונס נכסים .

- את נוסח הסכם המכר וטופס ההצעה הבלתי חוזרת לרכישת הנכס,
ניתן לרכוש במשרדי כונס הנכסים, בסכום של 200 שקלים כולל מע"מ.
התמחרות בין מגישי ההצעות, ככל שתתקיים,
תהא בתוך 45 ימים מיום פרסום ממודעה זו, במשרדי כונס הנכסים,
עוה"ד בעז ברזלי.
- ניתן לבקר בנכס וכן לעורך בירורים נוספים,
בתיאום עם הח"מ לפי הפרטים שלהלן:
עו"ד (ורו"ח) בעז ברזליף כונס הנכסים
מרחוב הרוטם 19 ירושלים
טל: 073-3444900/915
מייל: boaz@barzily.co.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל בועז ברזלי מרואי החשבון ברזלי ושות' בטלפון 073-2366200

דירה, ירושלים, רחוב תבין אלי 57

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
שכונה פסגת זאב
כתובת רחוב תבין אלי 57
מועד אחרון להגשת הצעות מוצאי שבת, 15.1.22, 17:00
גוש 30542
חלקה 41
הערות מספר דירה לפי תשריט 28
(בבניין מהווה את דירה מס' 14 )

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא