מגרש בכפר תבור מכונס נכסים
16.1.22

- הצעות לרכישת הנכס יש להגיש למשרדו של הח"מ,

עד ליום 16/01/2022 וזאת אך ורק על גבי טופס מיוחד

שיימסר למעוניינים ע"י הח"מ.

- המציעים יידרשו לחתום על הסכם מכר שייערך על ידי הח"מ.
- לפרטים נוספים נא לפנות לגב' אורנה חלובה ממשרד הח"מ.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אורנה חלובה מאבני, הרצוג את גורביץ' | משרד עורכי דין ונוטריונים בטלפון 04-8682020

מגרש, כפר תבור

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס מגרש
ישוב כפר תבור
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 16.1.22, 11:00
גוש 17036
חלקה 146
מגרש 3
גודל 2,543 מ"ר
הערות לפי תכנית מפורטת מס' ד/12348

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא