דירה באשקלון מכונס נכסים
20.1.22

- הצעות בכתב יש להגיש במשרד הח"מ

עד ליום 20/01/2022 בשעה 13:00

- ההצעה תהא ערוכה בכתב על טופס הצעה

אותו ניתן לקבל במשרד הח"מ, ובצירוף המחאה בנקאית

לפקודת הח"מ או פיקדון שיופקד בידי הכונס בגובה 10% מסכום ההצעה.

- בדבר פרטים נא לפנות לגב' מאיה סמואל (סניף אשדוד)

בטלפון: 08-6784903

או במייל: mayas@ghm-adv.co.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ירון / מיכל ממשרד עורכי דין גלר, האן-מרקוביץ, פרג, שוואב, זיו, דנן בטלפון 08-8668583

דירה, אשקלון, רחוב דב ברייר 8/22

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: לפרטים נוספים

סוג נכס דירה
ישוב אשקלון
כתובת רחוב דב ברייר 8/22
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 20.1.22, 13:00
גוש 1932
חלקה 69

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא