דירה באופקים מכונס נכסים
דן מלכיאלי | משרד עורכי דין
23.1.22

- הצעות לרכישת הדירה, בשווי שלא יפחת מ-1,450,000 שקלים

שמחציתם לפחות מהון עצמי, תוגשנה בהתאם לנסח הצעה

המצוי במשרד מי מכונסי הנכסים, לא יאוחר מ 23/01/2022

- להצעה תצורף ערבות בנקאית בלתי מותנית או המחאה בנקאית
לפקודת מי מכונסי הנכסים בשיעור של 5% מגובה ההצעה (להלן "הערבות")
- את הדירה ניתן לראות לאחר תיאום טלפוני עם מי מהח"מ:
- אלי חביב, עו"ד
רחוב מורדי הגטאות 102, באר שבע
טל: 08-6278327
מייל: office@haviv.co.il
- דן מלכיאלי, עו"ד
רחוב רחה פריאר 9 באר שבע
טל: 08-6275599

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל דן מלכיאלי מדן מלכיאלי | משרד עורכי דין בטלפון 08-6275599

דירת קוטג', רחוב צאלון 85/11

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירת קוטג'
ישוב רחוב צאלון 85/11
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 23.1.22, 11:00
גוש 39667
חלקה 10
תת חלקה 11

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא