דירה באופקים מכונס נכסים
יום ראשון, 23.1.22, 11:00 (שעון ישראל)

- הצעות לרכישת הדירה, בשווי שלא יפחת מ-1,450,000 שקלים

שמחציתם לפחות מהון עצמי, תוגשנה בהתאם לנסח הצעה

המצוי במשרד מי מכונסי הנכסים, לא יאוחר מ 23/01/2022

- להצעה תצורף ערבות בנקאית בלתי מותנית או המחאה בנקאית
לפקודת מי מכונסי הנכסים בשיעור של 5% מגובה ההצעה (להלן "הערבות")
- את הדירה ניתן לראות לאחר תיאום טלפוני עם מי מהח"מ:
- אלי חביב, עו"ד
רחוב מורדי הגטאות 102, באר שבע
טל: 08-6278327
מייל: office@haviv.co.il
- דן מלכיאלי, עו"ד
רחוב רחה פריאר 9 באר שבע
טל: 08-6275599

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל דן מלכיאלי מדן מלכיאלי | משרד עורכי דין בטלפון 08-6275599

דירת קוטג', רחוב צאלון 85/11

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירת קוטג'
ישוב רחוב צאלון 85/11
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪1,450,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 23.1.22, 11:00
גוש 39667
חלקה 10
תת חלקה 11

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא