נחלה בכפר מעש מכונס נכסים
יום ראשון, 30.1.22, 17:00 (שעון ישראל)

- על המציע החובה לבדוק את זכאותו להתקבל כחבר אגודה,

בהתאם לתקנון ונהלי האגודה - מעש כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ,

כמו גם חיובי המס בגין הרכישה והחברות באגודה

ובכללם מס ערך מוסף והיטל השבחה.

- המעוניינים במידע נוסף או לבקר בנחלה יכולים לפנות לכונס הנכסים
באמצעות מייל בלבד: tzamirm@gmail.com
- הצעות תוגשנה בכתב בצירוף ערבות בנקאית או שיק בנקאי בלבד
בשיעור 10% מסכום ההצעה לפקודת עו"ד מיכרה צמיר כונס נכסים.
ההצעות תוגשנה לכונס הנכסים בסכום ללא מע"מ
וזה יתווסף - ככל שיחול - לסכום ההצעה. את ההצעות
יש להגיש עד ליום 30/01/2022 שעה 17:00
במשרדו של עו"ד מיכרה צמיר ברחוב מנחם בגין 7,
בית גבור ספורט קומה 33 רמת גן.
- בנחלה מתגוררים בני משפחה של בעלי הזכויות שהגישו
הצעה לרכישת הנחלה בערכי נטו, וקיימת להם הזכות להגיש הצעה
ולהשוות את הצעתם לכל הצעה אחרת.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מיכה צמיר, עו"ד מצמיר | משרד עורכי דין בטלפון ‏03-685-5717

נחלה "בר רשות", כפר מעש, משק 110 ברחוב האילנות 45

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס נחלה "בר רשות"
ישוב כפר מעש
כתובת משק 110 ברחוב האילנות 45
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 30.1.22, 17:00
גוש 6721
חלקה חלק מחלקות 2, 28ו-34
הערות בנחלה חריגות בניה וקיים פס"ד משנת 2014
המורה על הריסה ופינוי המבנים
שנבנו בנחלה באופן בלתי חוקי

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא