נכס בירושלים מעיזבון
יום ראשון, 30.1.22, 14:00 (שעון ישראל)

- את מסמכי ההצעה ניתן לקבל במשרד קרן לב"י האגודה למען החייל,

מחלקת תפעול ברחוב ויצמן 60 תל אביב בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00

- על כל מציע להעביר את מסמכי ההצעה בצירוף המחאה בנקאית
או ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת עו"ד אביב ברנט בנאמנות
עבור ההקדש והעיזבון כהגדרתם לעיל אשר תישמר בנאמנות
במשרד עוה"ד קרמר-שפירא- שניידר ושות'
בנוסח כפי שמפורט במסמכי ההצעה בסך- 10% מגובה ההצעה (לפי מע"מ)
ואשר תעמוד בתוקפה עד ליום 30/01/2023
- לאחת מתיבות ההצעות דלהלן:
לתיבה הצעות שתהיה במשרדי קרן לב"י האגודה למען החייל
בקומה ב' רחוב ויצמן 60 תל אביב או לתיבת ההצעות שתהיהי
במשרד קרמר-שפירא-שניידר ושות' - עורכי דין
ברחוב דוד המלך 19 ירושלים במעטפה סגורה.
- תאריך האחרון להגשת הצעות לידי המוכרים:
ביום 30/01/2022 עד השעה 14:00

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל טלי שוב מקרן ליב"י האגודה למען החייל בטלפון שלוחה 9 072-2702222

בנין, ירושלים, רחוב הצבי 2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס בנין
ישוב ירושלים
כתובת רחוב הצבי 2
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 30.1.22, 14:00
גוש 30075
חלקה 34

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא