מגרש בהוד השרון מכונס נכסים
יום שני, 31.1.22, 13:00 (שעון ישראל)

- את נוסח ההצעה, נוסח הסכם המכר עליו יידרש הזוכה לחתום

וכן שמאות הנוגעות לנכס ניתן יהיה לקבל באמצעות,

משרדו של עו"ד יעקב אמסטר

בטלפון: 02-5000077

או באמצעות משרדו של  עו"ד אפריים קרנון
טלפון: 03-5667527
מייל: orit@karnon.co.il
- הצעות בכתב יש להגיש עד ליום 31/01/2022 בשעה 13:00
במשרדו של עו"ד יעקב אמסטר, רחוב יפו 216 ירושלים או
שמשרדו של עו"ד אפריים קרנון רחוב אבא הלל סילבר 12 רמת גן.
ההצעה תוגש במעטפה סגורה,
אך ורק על גבי מסמך ההצעה בליווי הסכם מכר חתום
ובצירוף שיק בנקאי בסכום של 10% מגובה ההצעה הכולל מע"מ.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל חן אמסטר, עו"ד מי. אמסטר ושות', משרד עורכי דין בטלפון 02-5000077

מגרש, הוד השרון

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: לפרטים נוספים
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מגרש
ישוב הוד השרון
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 31.1.22, 13:00
גוש 6413
חלקה 24
גודל 11,308 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא