דירה ברמת גן מעיזבון
יום שני, 31.1.22, 10:00 (שעון ישראל)

- הצעות לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש עד ליום 31/01/2022

למשרד עו"ד יעל רביב עקירב

מרחוב אבא הלל סילבר 7 רמת גן

טל: 03-7730222
ו/או למשרד עו"ד נוי יוספזון- בוסני
מרחוב שבט זבולון 4 קדימה
טל: 073-7290013
- טופס הצעה ניתם להגיש לאחד ממשרדי מנהלות העיזבון
בצירוף ערבות בנקאית אוטונומית בת פירעון עם דרישה,
ערוכה לפקודת מנהלות העיזבון, בשיעור של 10% מסכום ההצעה.
- פרטים ומסמכים הקשורים עם הנכס, לרבות לצורך תיאום ביקור בנכס,
ניתן לקבל אצל אחת ממנהלות העיזבון.

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד יעל רביב עקירב מנוי יוספזון בוסני | עורכת דין ומגשרת בטלפון 073-7290013

דירה, רמת גן, רחוב דוד 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב רמת גן
כתובת רחוב דוד 8
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 31.1.22, 10:00
גוש 6126
חלקה 94
תת חלקה 6
גודל 73.7 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא