דירה בנהריה מכונס נכסים
יום ראשון, 30.1.22, 12:00 (שעון ישראל)

- את נוסח ההצעה בצירוף דו"ח שמאי חלקי

והעתק הסכם המכר עליו יידרש הזוכה לחתום

ניתן יהיה לקבל במשרדי כונס הנכסים.

- את ההצעה בצירוף שיק בנקאי בסכום של 10% מגובה ההצעה,
יש להגיש למשרד כונס הנכסים עד ליום 30/01/2022 שעה 12:00
אך ורק על גבי מסמך ההצעה בלווי הסכם מכר חתום.
- סיורים בנכס יתקיימו בתיאום מראש,
לפרטים ניתן לפנות למשרד כונס הנכסים:
ינון ברקאי , עו"ד
טל: 03-5050890
מייל: yinon@barkai-law.co.il

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ינון ברקאי מינון ברקאי ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 03-5050890

דירה, נהריה, רחוב השרון 17/4

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב נהריה
כתובת רחוב השרון 17/4
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 30.1.22, 12:00
גוש 18149
חלקה 41
תת חלקה 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא