נחלה באביחיל מכונס נכסים
ולנר משרד עורכי דין
20.3.22

.- לקבלת נוסח חוזה רכישה, טופס הצעה, ייפוי כח

- לבדיקת הנכס ברשויות ופרטים נוספים, יש לפנות
ל עו"ד שגיא חיים לוריא ממשרד הכונס,
ולנר ושות', עורכי דין ונוטריון,
רחוב היצירה 3 רמת גן
או בטלפון: 03-5019005 או בפקס: 03-5019003
- תתבצע התמחרות בין המציעים ביום 24/03/2022 בשעה 11:00 במשרדי הח"מ
- הצעות יש להגיש למשרד הח"מ עד ליום 20/03/2022 בשעה 17:00 לא בשבת
לכניסה להתמחרות יש להמציא למשרד הח"מ את הבאים:
שיק בנקאי /ערבות בנקאית כספית בלתי מותנית לתקופה של לפחות 3 חודשים
מיום הוצאתה, לטובת כונס הנכסים - עו"ד שחר ולנר
בסכום של 10% מגובה ההצעה
טופס הצעה + חוזה רכישה ונספחיו חתומים
ההצעות מתחילות מסך של 13,000,000 שקלים

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שגיא חיים לוריא מולנר משרד עורכי דין בטלפון 03-5019005

פריט 2:

מגרש/נחלה חלקה ב', אביחיל

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס מגרש/נחלה חלקה ב'
ישוב אביחיל
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 20.3.22, 11:00
גוש 8296
חלקה 102
גודל 9,820 מ"ר
הערות בשטח 9,820 מ"ר פרדס

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא